نام و نام خانوادگی (الزامی)

سال تولد

پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (ترجیحاً تلفن همراه)

سطح تحصیلات

تمام مدارك تحصیلی از دیپلم تا آخرین مدرک تحصیلی به همراه گرایشهای مربوطه مثلاً برق-قدرت و ...

سال فارغ التحصیلی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی

آشنائی با درك متون انگلیسی

نام و کاربرد نرم افزارهائی كه حداقل در حد متوسط آشنا هستید را ذكر كنید، به خصوص میزان آشنائی با مجموعه آفیس را مشخص فرمائید.

محدوده محل سكونت

وضعیت تاهل و سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال همسر (و فرزندان)

سوابق کاری خود را از زمان فراغت از تحصیل و کارآموزی تا حال حاضر، ذکر نمائید.

وضعیت نظام وظیفه

متقاضی کار (سه گزینه تمام وقت - پاره وقت - دورکاری)

آشنائی با درك متون انگلیسی

نام و کاربرد نرم افزارهائی كه حداقل در حد متوسط آشنا هستید را ذكر كنید

آخرین حقوق دریافتی

حقوق درخواستی

مایل به همکاری در چه زمینه ای هستید؟

اگر نكته خاصی هست كه مایلید شركت را در جریان آن قرار دهید، لطفا به طور خلاصه در فضای زیر مرقوم فرمائید.

 


ارسال رزومه با عکس پرسنلی (ضروری )