مثلث طلايي گوگل
02/08/1395

يکي ديگر از مطالب مفيد در خصوص رفتار کاربران در موتورهاي جستجو ، حرکت چشم ايشان پس از نمايش نتايج است. حرکت چشم کاربران به ما نشان خواهد داد کدام  نقاط  مختصات صفحات نتاج  SERPs مهم و کدام نقاط اهميت کمتري دارند . 

 

 

آمار گرافيکي مسير يابي حرکت چشم کاربران روي صفحه نتايج گوگل

همانگونه که در شکل مشاهده ميشود بيشترين آمار توقف چشم کاربران روي نتايج اوليه ارگانيک و روي اولين نتيجه پرداختني گوگل است. در موتورهاي جستجوي ديگر نيز تقريبا اين آمار صدق ميکند . در حوزه بازاريابي اينترنتي ، اين منطقه از صفحه جستجو بعنوان مثلث طلايي گوگل شناخته ميشود و متخصصين SEO سعي ميکنند تا وب سايت شرکت خود را در اين منطقه قرار دهند. در برخي از پژوهشها و داده هاي آماري حضور در مثلث طلايي حتي در صفحه دوم را ارزشمند تر از حضور در صفحه اول و خارج از آن گزارش کرده اند . طبق گزارش پژوهشي در دانشگاه کرنل 42% از کاربران پس از ديدن صفحه نتايج در موتورهاي جستجو، نتيجه اول را کليک ميکنند ( جدول 1 )؛  و بطور کلي 89.7 % کليه کليک ها مربوط به صفحه اول ( معمولا" 10 نتيجه برتر) ميباشد. يعني فقط 10% کليک کاربران سهم صفحه 2 تا صدها صفحه بعدي ميشود .

 

کليک روي نتيجه

درصد احتمال

نتيجه رتبه يک

42%

نتيجه رتبه دو

12%

نتيجه رتبه سه

9%

نتيجه رتبه چهار

6%

نتيجه رتبه 5 تا آخر

31%

جدول 1 - درصد احتمال کلیک کاربران روی نتایج موتورهای جستجو

روانشناسان علت اهميت فوق العاده زياد رتبه هاي اول نتايج موتورهاي جستجو را دو عامل دانسته اند: اولا" کاربران به موتورهاي جستجو اعتماد دارند و رتبه هاي اول را از ديد آن موتور جستجو معتبرتر ميدانند و کليک روي آنها را مطمئن ترين وب سايت براي هدف خود ميدانند. دوم اينکه با کليک روي نتايج بالاي صفحه اول کمترين وقت صرف خواهد شد و براي رسيدن به هدفشان سرعت بيشتري خواهند داشت . 
اهميت نتايج اورگانيک نسبت به نتايج پرداختني 
همانگونه که در شکل مشاهده شد محل قرار گيري نتايج ارگانيک بسيار ارزشمندتر ميباشد . هرچند که در موتورهاي جستجوي مختلف، محل يکساني براي نمايش نتايج ارگانيک و پرداختني وجود ندارد . در گوگل نيز بر اساس نوع پرس و جو و چگونگي قراردادها با شرکتها ، محل نتايج پرداختني مختلف است. به طور مثال در شکل  نتيجه پرداختني در بهترين محل مثلث طلايي نشان داده شده است. اما نکته اي که در همه موتورهاي جستجو ثابت است اينست که بهترين محل نتايج در مثلث طلايي است . و نتايج موجود در اين محل احتمال بيشترين کليک را خواهند داشت . 
بر اساس تحقيقات شرکت  AOL احتمال ديده شده نتايج ارگانيک و پرداختني توسط کاربران طبق رتبه آنها در جداول 2 و 3نشان داده شده است. از لحاظ احتمال ديده شدن ، رتبه هاي نتايج ارگانيک ارزش بسيار بالاتري نسبت به رتبه هاي نتايج پرداختني دارند. به طور مثال احتمال ديده شدن رتبه يک نتايج پرداختني با احتمال 50% ، با احتمال ديده شدن رتبه 6 يا 7 نتايج ارگانيک برابر است. اين داده ها نشان ميدهد ، سرمايه گذاري روي SEO علاوه بر اينکه پايداري بيشتري دارد، ارزش بيشتري نيز دارند . طبق يافته هاي همين تحقيق،  85% کاربران روي نتايج ارگانيک و فقط 15% يکي از نتايج پرداختني را کليک ميکنند . 

 

رتبه

احتمال ديده شدن

1

100%

2

100%

3

100%

4

85%

5

60%

6

50%

7

50%

جدول 2 - احتمال ديده شدن نتايج ارگانيک

 

رتبه

احتمال ديده شدن

1

50%

2

40%

3

30%

4

20%

5

10%

6

10%

7

10%

جدول 3-  احتمال ديده شدن نتايج پرداختني

 

 

نویسنده: دکتر حمیدرضا اسماعیل خو


 

 


   تعداد بازدید ( 421 )
در دنياي امروز ، بيشترين درگاه ورود به اينترنت از طريق app ها است . و اين اهميت آنها را مشخص ميکند . براي موفقيت در فضاي آنلاين مهمتر از داشتن يک وب سايت خوب و بالا بردن رتبه آن در موتورهاي جستجو ميبايست به فکر ايجاد يک app باشيم . اما مشکل اينجاست که چه کار کنيم در app store ها ديده شويم
وقتي ابعاد تئوري "جلب توجه و جذب" و انواع جذابيت را از زبان دکتر روستا شنيدم ، فهميدم که اينها دقيقا" همان مفاهيمي هستند که ما در بازاريابي ديجيتالي با impression rate و engagement rate و conversion rate ميشناسيم
يکي از دغدغه هاي صاحبان کسب و کار الکترونيکي اينست که آيا محصول (کالا و خدمات ) جديد ميبايست با domain جديد معرفي شود و يا در زير مجموعه sub domain) domain ) و يا در زير مجموعه فهرست ( sub folder ) قرار گيرد؟
همانطور که می‌دانید لینکدین یکی از شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای است که بیش از 135 میلیون فرد حرفه‌ای در سراسر دنیا در آن فعال هستند و یک ابزار مناسب برای ارتباط کسب و کارها با یکدیگر به شمار می‌رود. متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها قدرت این شبکه اجتماعی را نادیده می‌گیرند.