تولید محتوا
29/08/1395

تولید محتوا 

تولید محتوا چیست؟ تولید محتوا یعنی ایجاد نظام‌مند محتوا برای هدفی خاص.

ایجاد کردن محتوا به هر شکل، الزاماً به معنای تولید محتوا نیست، چراکه تولید محتوا بدون هدف هدررفت تلاش و هزینه است.

یک کارخانه را در نظر بگیرید، اگر آن کارخانه کالایی را تولید که برای آن کالا هدفی خاص تعریف نشده باشد، و تولید نظام‌مند نباشد، آیا می‌توان به آن کارخانه تولیدی گفت؟ یا صرفاً جایی است که منابع را هدر می‌دهد؟

محتوا و تولید محتوا نیز دقیقاً به همین صورت است. من شخصاً به تولید غیرنظام‌مند و بدون برنامه محتوا «پَرت‌کردن محتوا» می‌گویم. به همین دلیل هم است که اغلب محتواهای تولیدی به نتیجه نمی‌رسند.

تولید محتوا از برای تولید محتوا یعنی هدررفت منابع و انرژی، ولی تولید محتوا با برنامه‌ای دقیق و نظام‌مند یعنی نوعی سرمایه‌گذاری.

چرا تولید با برنامه محتوا سرمایه‌گذاری است؟

به این دلیل که شما با صرف مقدار مشخصی از هزینه در یک زمان خاص، مقدار نامحدودی از مخاطبان را در مدت زمانی نامحدود به مشتری تبدیل می‌کنید.

همچنین، پیام برند و بازاریابی شما، همواره آن بیرون حضور خود را حفظ خواهد کرد.

هیچ محتوایی را بدون برنامه‌ای دقیق تولید نکنید، هرگز.


   تعداد بازدید ( 450 )
شرکت هایی هستند که شما برای خرید ماست، پوشک یا ریش تراش به آن ها مراجعه می کنید و آن ها اطلاعات شخصی شما را در مورد عادت هایتان جمع آوری می کنند. سپس آن اطلاعات را گرفته و از آن ها برای فروش محصولات بیشتر به شما استفاده می کنند.
در ساليان بسيار دور ، فروشندگان دوره گرد براي بازاريابي و فروش محصولات خود مجبور بودن محله به محله و شهر به شهر عزيمت کنند و در ميدانهاي اصلي و پارکها به شرح کالاها و خدمات خود بپردازند . (برده داران هم براي فروش برده هاي خود از اين روش استفاده ميکردند)
ز زماني که انسانها توانستند با زبان بدن و اصوات ارتباط برقرار کنند ، تا به امروز که ما سبد بسيار متنوعي از محتواهاي ديجيتالي و غير ديجيتالي در اختيار داريم ، همواره محتوا و استفاده از آن جهت رسيدن به اهداف شخصي و گروهي مورد توجه بوده است. در اين چند هزار سال بشر سعي کرده است که ابزاري را انتخاب کند و يا بسازد که محتوا با تاثير گذاري بيشتري منتقل شود .
آیا به دنبال ایجاد یک استراتژی بازاریابی محتوا هستید؟ درست آمدید. اما، اما قبل از ورود به بحث، یک بحث مهم هست که باید بدانید: استراتژی بازاریابی محتوا متفاوت از استراتژی محتوا هست