انواع محتواهاي ديجيتالي به زبان ساده
11/11/1395

دسته بندي محتواها از دو پارادايم قابل انجام است . يکي بر اساس مفهوم و يکي بر اساس سازه فيزيکي و جنس محتوا . در اين مقاله سعي بر اينست تا پس از تاريخچه محتصري از روند تکامل انواع محتواها بر اساس سازه فيزيکي آنها ، ليست همه محتواهاي ديجيتالي را ارايه کند. 

از زماني که انسانها توانستند با زبان بدن و اصوات  ارتباط برقرار کنند ، تا به امروز که ما سبد بسيار متنوعي از محتواهاي ديجيتالي و غير ديجيتالي  در اختيار داريم ، همواره محتوا و استفاده از آن جهت رسيدن به اهداف شخصي و گروهي مورد توجه بوده است. در اين چند هزار سال بشر سعي کرده است که ابزاري را انتخاب کند و يا بسازد که محتوا با تاثير گذاري بيشتري منتقل شود . در اين بين سه انقلاب بزرگ در حوزه محتوا اتفاق افتاده است. اولين انقلاب اختراع دستگاه چاپ توسط يوهانس گوتنبرگ آلماني در سال 1456 ميلادي بود . پس از آن بود که انسانها توانستند با سرعت و دقت بسيار بالاتري تجربيات خود را در قالب کتاب ثبت و منتقل کنند .

دومين انقلاب، با اختراع دستگاههاي الکترونيکي مانند دوربين عکاسي ، تلويزيون ، راديو و ... رقم خورد. که محتواهاي الکترونيکي و الکترومغناطيسي آنالوگ حاصل اين دگرگوني بزرگ هستند . انواع فيلمها ، عکسها و روايتهاي صوتي توسط اين دستگاهها توليد شدند .

سومين و بزرگترين انقلاب در حوزه محتوا  ، با ايجاد شبکه هاي کامپيوتري که مهمترين آن وب (يا همان اينترت) اتفاق افتاد . محتواهاي ديجيتالي در بستر اينترنت امکان بسيار هيجان انگيزي براي افراد جامعه پديد اورد که بتوانند با کمترين هزينه و بيشترين سرعت به توليد محتوا بپردازند و آنرا در معرض همه قرار دهند .

 در انقلاب دوم ، اين بنگاههاي خبري و شرکتهاي بزرگ رسانه اي بودند که بيشترين استفاده را کردند و حوزه قلمرو خود را گسترش دادند . و برخي از انها به امپراطوري رسانه اي و محتوايي تبديل شدند . اما در انقلاب سوم اين امکان بوجود آمد که سازمانهاي بسيار کوچک ، و حتي افراد حقيقي بتوانند به همان رسانه اي دسترسي داشته باشند که غولهاي رسانه اي دسترسي دارند . تشعشات انقلاب سوم به قدري وسيع بود که بشريت را وارد عصر جديدي از حيات خود بنام عصر اطلاعات کرد . در عصر اطلاعات ، ديگر با کمبود دسترسي به رسانه مواجه نيستيم. بلکه با کمبود توجه مخاطبان روبرو هستيم . در بازاريابي ، جلب توجه به ارزشمندترين دارايي  براي شرکتها و اشخاص تبديل شده است.

و اما در شرف چهارمين انقلاب در حوزه محتوا هستيم . با ورود تکنولوژي هاي مثل واقعيت افزوده ، اينترنت اشيا ، ويديو مپينگ و ... ما در حال تجربه کردن ترکيبي از محتواهاي ديجتالي و فيزيکي هستيم . روند کلي به سمت محتواهاي فيزيکي است اما اين بار در يک بستر ديجيتالي که همه اشيا به هم متصل هستند .

در بازاريابي محتوايي ، بهترين استراتژي استفاده از طيف متنوع محتواها و کانالهاست امني چانل به ما ميگويد که با يک هدف ولي با محتواهاي گوناگون و کانالهاي مختلف محتواهاي خود را بسازيد و توزيع کنيد .

در مقالاتي که در اين سالها مطالعه کردم ، ليست کاملي از محتواهاي ديجيتالي را استخراج کردم که درزير به انها اشاره ميکنم. در مقالات بعدي هر کدام را به صورت مفصل شرح خواهيم داد :

Audio-visual content

movie

1

white paper clip

2

user manual clip

3

Tutor-Clip

4

Industrial clip

5

Reportage Ad

6

Product Clip

7

How to do

8

Installation Guide

9

User Manual

10

1Interview

11

Product Pic

12

Giga pixel pic

13

360 Pic

14

Memes and Branded Quotes

15

debate

16

Motion Graphics

17

3D-Animation

18

1Convert article to Motion Graphics

19

1Convert user manual to Motion Graphics

20

1Convert article to 3D-Animation

21

1Convert user manual to 3D-Animation

22

1Bitmap graphics

23

1Vector graphics

24

1Data Visualizations

25

1Infographics

26

1 Convert book to infographic

27

1Convert user manual to infographic

28

1Convert report and paper to infographic

infographic

30

1Audio books

31

1Podcast

32

1Convert article to podcast

33

1Convert news to podcast

34

1Slide show

35

1webinar

36

1Gamification

37

1page layout

38

Motion infographics

39

Translation and dubbing

1Article translation

40

1News translation

41

1User manual translation

42

1Infographics translation

43

1Subtitle

44

1Dubbing

45

1Podcast translation

46

1White paper translation

47

Jo48urnalism

1News packages

49

1Interview

50

1Press Coverage

51

1Company events

52

1Market events

53

1Competitor events

54

1Seminars and conferences

55

1Press conferences

56

1Advocacy journalism

57

1Data journalism

58

1Interactive journalism

59

1Investigative journalism

60

1Photojournalism

61

Te62xtual content

1Product review

63

1Brand review

64

1event review

65

1Product comparison

66

1Brand comparison

67

1Case study

68

1Opinion post

69

1Event reviews

70

1How to (Guide)

71

1Introduce the problem

72

1Introduce the solution

73

1Market analysis

74

1Company analysis

75

1Competitors analysis

76

1Products analysis

77

1Costumer analysis

78

1brand analysis

79

1Article

80

1e-news letter

81

1Reporting

82

1Questions and Answers (Q&A)

83

1Blog Posts

84

1Frequently Asked Questions (FAQs)

85

1Installation Guide

86

1User Manual

87

1E-Book

88

1Opinion meter

89

Content new technologies

1Marker-based AR

90

1Projection based AR

91

1Outlining AR (Driving in night)

92

1Position based AR (Teka)

93

1Site tour

94

1Panorama pics

95

1Virtual shops

96

1Video mapping

97

1Virtual event

98

13d webinar

99

1Internet of things

100

 

استفاده از محتواي وب سايت دکتر حميدرضا اسماعيل خو بدون ذکر منبع پيگرد قانوني دارد .    تعداد بازدید ( 713 )
شرکت هایی هستند که شما برای خرید ماست، پوشک یا ریش تراش به آن ها مراجعه می کنید و آن ها اطلاعات شخصی شما را در مورد عادت هایتان جمع آوری می کنند. سپس آن اطلاعات را گرفته و از آن ها برای فروش محصولات بیشتر به شما استفاده می کنند.
در ساليان بسيار دور ، فروشندگان دوره گرد براي بازاريابي و فروش محصولات خود مجبور بودن محله به محله و شهر به شهر عزيمت کنند و در ميدانهاي اصلي و پارکها به شرح کالاها و خدمات خود بپردازند . (برده داران هم براي فروش برده هاي خود از اين روش استفاده ميکردند)
ز زماني که انسانها توانستند با زبان بدن و اصوات ارتباط برقرار کنند ، تا به امروز که ما سبد بسيار متنوعي از محتواهاي ديجيتالي و غير ديجيتالي در اختيار داريم ، همواره محتوا و استفاده از آن جهت رسيدن به اهداف شخصي و گروهي مورد توجه بوده است. در اين چند هزار سال بشر سعي کرده است که ابزاري را انتخاب کند و يا بسازد که محتوا با تاثير گذاري بيشتري منتقل شود .
آیا به دنبال ایجاد یک استراتژی بازاریابی محتوا هستید؟ درست آمدید. اما، اما قبل از ورود به بحث، یک بحث مهم هست که باید بدانید: استراتژی بازاریابی محتوا متفاوت از استراتژی محتوا هست