اخبار مجموعه درینه
طبق تعريف گارتنر ، بيگ ديتا يعني حجم زيادي از اطلاعات ، با سرعت بالاي تغييرات و تنوع پلت فرمها . بر اساس اين تعريف ، بيگ ديتا داراي سه مشخصه اصلي است : حجم بالا ، شتاب بالاي توليد و تغييرات ، و تنوع بالاي اطلاعات .
طبق تعريف گارتنر ، بيگ ديتا يعني حجم زيادي از اطلاعات ، با سرعت بالاي تغييرات و تنوع پلت فرمها . بر اساس اين تعريف ، بيگ ديتا داراي سه مشخصه اصلي است : حجم بالا ، شتاب بالاي توليد و تغييرات ، و تنوع بالاي اطلاعات .
بازار پر از پلت فرم های مختلف با طیف متنوعی از کارکرد، اثربخشی و تجربه کاربری می باشد. و به خاطر از کار افتادن اخیر «Topsy»، بیشتر مدیران شبکه های اجتماعی بیش تر از همیشه در جستجوی یک جایگزین مناسب هستند.
  1