ماموريت وب سايت

برخلاف سالهاي گذشته ، در دنياي امروز ، بازاريابي ديجيتالي يک هويت مستقل از کدنويسي و متخصص بازاريابي ديجيتالي ، مجزا از مهندسان نرم افزار پيدا کرده است. هم اکنون شاهد اين هستيم که بازاريابي ديجيتالي با دهها شغل جديد در بنگاههاي شغل يابي تعريف شده است و اين نياز بازار امروز به خدمات بازاريابي ديجيتالي را بيش از بيش آشکار ميکند .از طرفي ديگر با افزايش سطح سواد و شعور جامعه ، بازاريابي محتوايي يک ابزار اثربخش و پايدار مورد استفاده کسب و کارهاي ديجتيالي pure click و نيمه ديجيتالي click and mortar ميباشد .

ماموريت اصلي اين پورتال بالا بردن سطح سواد و مهارتها در حوزه بازاريابي ديجيتالي مخصوصا" بازاربي محتوايي است . اميد است تا با بکارگيري هرچه بيشتر ابزارهاي ديجيتالي در کسب و کار و زندگي شخصي ، شاهد محيط زيستي پاکيزه تر و فعاليتهايي شفافتر در سطح جامعه باشيم.