سخنراني در سمينار تجارت الکترونيکي توکيو(ژاپن)
در اين سمينار مهمترين موانع تجارت الکترونيکي در کشوري مثل ايران برسي شد 
   تعداد بازدید ( 296 )

اطلاعات بیشتر :