همايش ملي گردشگري يزد
در اين سخنراني در خصوص تهديدات و فرصتهاي اينترنت در صنعت گردشگري و همچنين نقش بازاريابي محتوايي راهکارهايي ارايه شد 
   تعداد بازدید ( 294 )

اطلاعات بیشتر :