اولين همايش راهکارهاي نوين مطب داري در دندانپزشکي
طبق آمار انجمن دندانپزشکی ایران ، تعداد دندان پزشک در شهرهای بزرگ از آمار جهانی بالاتر است . نیاز به بازاریابی بخصوص بازاریابی دیجیتالی در دندانپزشکی برای تحریک تقاضا و ایجاد بازارهای جدید روز بروز بیشتر میشود.

مهمترین تکنیکهای بازاریابی دیجیتالی در دنتال عبارتند از :
1. Search engine optimization: SEO
2. Online reputation management : ORM
3. influncers marketing

   تعداد بازدید ( 200 )

اطلاعات بیشتر :