سخنراني درسومین کنفرانس تحقیقات بازار

سومین کنفرانس تحقیقات بازار:

از UI به UX رسيدیم  و از  UX  به  CX.

در  UI  گرافيست ها مجري بازاريابي ديجيتالي بودند، در  UX  مهندسين کامپيوتر . اما در  CX نياز به متخصصین بازاریابی بروز، داریم.

 

وشهای سنتی تحقیقات بازار دیگر جوابگو نیست.

با نقشه سفر مشتری: CJM، میتوان نیازهای پنهان مخاطبین را شناسایی کرد.


   تعداد بازدید ( 230 )

اطلاعات بیشتر :