پروژه های شرکت درینه
سخنراني درسومین کنفرانس تحقیقات بازار
در اين همايش در خصوص ديجيتال مارکتينگ در دندانپزشکي صحبت کردم .
در اين سمينار با تشريح مدل کسب و کار "ترک مکانيکي" آمازون درباره نيروي کار ابري صحبت شد.
در اين سخنراني در خصوص تهديدات و فرصتهاي اينترنت در صنعت گردشگري و همچنين نقش بازاريابي محتوايي راهکارهايي ارايه شد
در اين همايش براي اولين بار مدل 5t بازاريابي محتوايي مطرح شد
نشست خبري کنسرسيوم کسب و کارهاي اينترنتي ايران با رسانه ها
در اين سمينار مهمترين موانع تجارت الکترونيکي در کشوري مثل ايران برسي شد
در اين همايش 6 ترند اصلي محتوا در بازاريابي محتوايي مورد برسي قرار کرفت
جلسه دفاع از تز دکترا در دانشگاه ژان مولن
سمينار بازاريابي ديجيتالي در سالن همايش بن ژيوار
 
  1